Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2015

Dokument 5 (2015-2016), Innst. 371 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2016 Innst. 371 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innberetningen fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2015. Komiteen viser i innstillingen til at den har merket seg at Ombudsmannsnemnda opplever at innføringen av allmenn verneplikt for begge kjønn er blitt godt mottatt, og at arbeidet med tilpassing av utstyr og innkvartering er godt i gang. Komiteen finner det gledelig at saksbehandlingstiden for sikkerhetsklareringer går ned som følge av styrkede personellressurser, nytt saksbehandlingsverktøy og ny forsøktsordning for saksbehandlingen for førstegangstjenestegjørende. Stortinget har vedtatt at innberetningen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2016