Rapport fra arbeidsgruppen for oppfølgning av Riksrevisjonens rapport om undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel (Dokument 3:12 (2016–2017))

Innhold

Til Stortinget
17. januar 2018

Øyvind Andersen

leder

Malin Nossum

Geir Hansen

Monika Tyvold

Terese Svenke

Lisa Øverås

Bente Thori–Aamot