Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk

Dette dokument

  • Dokument 3:5 (2019–2020)
  • Dato: 26.11.2019
  • Utgiver: Riksrevisjonen

Innhold