Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk

Dokument 3:5 (2019-2020), Innst. 211 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 24.03.2020 Innst. 211 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk. Komiteen viste til vårt felles ansvar for å ta vare på Norges opprinnelige språk og at et språk er truet når det ikke lenger blir overført mellom generasjoner. Lule- og sørsamisk er særlig truet. Komiteen merket seg at Riksrevisjonen påpekte svakheter i tilbudet om opplæring i og på samisk både når det gjelder innholdet i tilbudet, samiske læremidler, lærernes kompetanse og tilbudet om fjernundervisning. Komiteen understreket at tilgang til samiske læremidler er en nødvendig forutsetning for et godt og likeverdig opplæringstilbud. Komiteen registrerte også svakheter i organsiering og gjennomføring av fjernundervisning. Videre merket komiteen seg den store mangelen på kvalifiserte lærere i samiske språk og støttet anbefalingen fra Riksrevisjonen om iverksettelse av tiltak for å få flere lærerstudenter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2020

   Debattert i Stortinget 05.05.2020
   Votert i Stortinget 05.05.2020