Forslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59. (Tildeling av distriktsrepresentant)

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:10 (1999-2000)
  • Dato: 28.09.2000
  • Utgiver: Representanter

Innhold