Forslag fra Carl I. Hagen om ny § 110 d i Grunnloven. (Avkastningen av Folketrygdfondet og Petroleumsfondet og bruk av fondets midler)

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:20 (1999-2000)
  • Dato: 27.09.2000
  • Utgiver: Representanter

Innhold