Avkastningen av Folketrygdfondet og Petroleumsfondet og bruk av fondets midler

Dokument nr. 12:20 (1999-2000), Innst. S. nr. 206 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2004 Innst. S. nr. 206 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2004