Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen om å endre § 59 (Valgordningen) i Grunnloven slik at tallet 4 i femte ledd erstattes av tallet 5

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:23 (2007–2008)
  • Dato: 30.09.2008
  • Utgiver: Representanter
Til Stortinget
30. september 2008