Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland om rett til asyl

Dette dokument

  • Dokument 12:14 (2011–2012)
  • Dato: 28.09.2012
  • Sidetall: 5
Til Stortinget
28. september 2012