Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen og Per-Kristian Foss om en nynorsk versjon av Grunnloven

Dette dokument

  • Dokument 12:22 (2011–2012)
  • Dato: 28.09.2012
  • Sidetall: 12
Til Stortinget
28. september 2012