Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen og Gunvor Eldegard om språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk

Dette dokument

  • Dokument 12:20 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
30. september 2016