Grunnlovsforslag om språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk

Dokument 12:20 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang