Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning)

Dette dokument

  • Dokument 12:43 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
30. september 2016