Referat i Stortinget tirsdag 14. november 2000

(55)

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 (2000-2001))

Budsjettkapitlene og romertallene i St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1-11, (2000-2001) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. S. nr. 2 (2000-2001). Nye kapitler og romertall som ikke ble fordelt i Innst. S. nr. 2 foreslås fordelt til komiteene slik:

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1 (2000-2001))

Romertallene II og III

Foreslås sendt

finanskomiteen

Sendes

familie-, kultur- og

administrasjons-

komiteen

Rammeområde 3

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2 (2000-2001))

Sendes justiskomiteen

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 3 (2000-2001))

Romertall II

Sendes

kirke-, utdannings- og

forskningskomiteen

Rammeområde 17

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4 (2000-2001))

Romertall II

Sendes

familie-, kultur- og

administrasjons-

komiteen,

Rammeområde 1,

unntatt kap. 1591, som sendes kommunalkomiteen

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 5 (2000-2001))

Romertall II

Sendes

samferdselskomiteen,

Rammeområde 18,

unntatt kap. 5618, som

sendes finanskomiteen

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6 (2000-2001))

Romertall II

Sendes

kommunalkomiteen,

Rammeområde 6,

unntatt kap. 159 og 195 som foreslås sendt

utenrikskomiteen

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 7 (2000-2001))

Kap. 951 og romertall II

Sendes

næringskomiteen

Rammeområde 9

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 8 (2000-2001))

Sendes

sosialkomiteen

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 9 (2000-2001))

Sendes

næringskomiteen,

unntatt kap. 336 som

sendes

familie-, kultur-

og administrasjons-

komiteen, kap. 1064,

sendes

samferdselskomiteen,

kap. 4020, som sendes kirke-, utdannings- og

forskningskomiteen

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 10 (2000-2001))

Romertall II

Sendes

næringskomiteen, unntatt kap. 5620, som sendes

finanskomiteen

(St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 11 (2000-2001))

Romertallene I - IV

Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og

selfangstnæringa

Sendes

finanskomiteen, unntatt kap. 3051, som

sendes

kontroll- og

konstitusjons-

komiteen

Sendes finanskomiteen

Rammeområde 23