Innstilling fra utenrikskomiteen om svalbardbudsjettet 2009

Dette dokument

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på svalbardsbudsjettet.

Nedenfor følger en oversikt over forslag til utgifter og inntekter i svalbardbudsjettet fordelt på kapittel slik de framkommer i St.prp.nr. 1 (2008–2009).

Oslo, i utenrikskomiteen, den 3. desember 2008

Olav Akselsen

Hill-Marta Solberg

leder

ordfører