Innstilling frå kommunalkomiteen om lov om endringar i lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Dette dokument