Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endring av lov av 12, juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Ot.prp. nr. 9 (1996-97), Innst. O. nr. 43 (1996-97), beslutning. O. nr. 66 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementetSaken er behandlet i kommunalkomiteenInnstilling avgitt 17.12.1996Innst. O. nr. 43 (1996-97)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 17.12.1996

    Behandlet i Odelstinget: 23.01.1997

    Behandlet i Lagtinget: 06.02.1997