Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 26. februar 2003

Bror Yngve Rahm Synnøve Konglevoll Øyvind Vaksdal
leder ordfører sekretær