Lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon)

Ot.prp. nr. 113 (2001-2002), Innst. O. nr. 67 (2002-2003), beslutning. O. nr. 71 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 26.02.2003 Innst. O. nr. 67 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2003

   Behandlet i Odelstinget: 03.03.2003

   Behandlet i Lagtinget: 01.04.2003