Innstilling fra sosialkomiteen om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 27. mai 2003

John I. Alvheim Asmund Kristoffersen
leder ordfører