Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringar i burettslagslova, eigarseksjonslova og avhendingslova

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 35 (2007-2008)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 16 (2007-2008)
  • Dato: 28.02.2008
  • Utgiver: Kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 3
Til Odelstinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 28. februar 2008

Tore Hagebakken Saera Khan
leder ordfører