Burettslagslova

Ot.prp. nr. 16 (2007-2008), Innst. O. nr. 35 (2007-2008), beslutning. O. nr. 50 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 28.02.2008 Innst. O. nr. 35 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har besluttet å endre borettslagsloven slik at kommuner kan overføre en kommunalt eid borettslagsandel til den som leier den tilhørende borettslagsboligen, uten at forkjøpsretten gjøres gjeldende. Tilsvarende endring er gjort i eierseksjonsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2008

   Behandlet i Odelstinget: 01.04.2008

   Behandlet i Lagtinget: 08.04.2008