Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantlovforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per-Willy Amundsen og Jan Arild Ellingsen om lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). (Adgang til å sette utlendinger som truer rikets sikkerhet i lukket forvaring.)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 14. mars 2008

Tore Hagebakken Arild Stokkan-Grande
leder ordfører