Innstilling frå utanrikskomiteen om samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale med tilhøyrande vedlegg og protokollar mellom EFTA-statane og Slovenia.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 223 (1994-1995)
  • Kildedok: St.prp. nr. 57 (1994-95)
  • Dato: 14.06.1995
  • Utgiver: utanrikskomiteen