Samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale med tilhøyrande vedlegg og protokollar mellom EFTA-statane og Slovenia

St.prp. nr. 57 (1994-95), Innst. S. nr. 223 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1995 Innst. S. nr. 223 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1995