Innstilling frå næringskomiteen om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1996 og fisket etter avtalene i 1994 og 1995.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 47 (1996-1997)
  • Kildedok: St.meld. nr. 48 (1995-96)
  • Dato: 28.11.1996
  • Utgiver: næringskomiteen