Dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1996 og fisket etter avtalene i 1994 og 1995

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1996 Innst. S. nr. 47 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1996