Tilleggsinnstilling fra energi- og miljøkomiteen om anlegg og drift av en tredje rørledning for naturgass til Tyskland.

Dette dokument