Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 15 (1996-97), pkt. 3, trasevalg for Europipe II, Innst. S. nr. 93 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.1996 Innst. S. nr. 93 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1996