Innstilling frå familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om målbruk i offentleg teneste.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 174 (1997-1998)
  • Kildedok: St.meld. nr. 13 (1997-98)
  • Dato: 30.04.1998
  • Utgiver: familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 9