Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. desember 1999

Kristin Krohn Devold

leder

Jan Petter Rasmussen

ordfører

Jan Simonsen

sekretær