Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om i ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 142 (2001-2002)
  • Kildedok: St.meld. nr. 57 (2000-2001)
  • Dato: 18.04.2002
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 39

Til Stortinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 18. april 2002

Sonja Irene Sjøli

leder

Olemic Thommessen

ordfører

Trond Giske

sekretær