I ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken

St.meld. nr. 57 (2000-2001), Innst. S. nr. 142 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.04.2002 Innst. S. nr. 142 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 25.04.2002