Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2000-2001

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 170 (2001-2002)
  • Kildedok: St.meld. nr. 4 (2001-2002)
  • Dato: 30.04.2002
  • Utgiver: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 17

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 30. april 2002

Ågot Valle

leder

Martin Engeset

ordfører

Kjell Engebretsen

sekretær