Innstilling fra utenrikskomiteen om samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2001

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 29. mai 2002

Thorbjørn Jagland

leder

Lars Rise

ordfører

Åslaug Haga

sekretær