Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen om kultur for læring

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 268 (2003-2004)
  • Kildedok: St.meld. nr. 30 (2003-2004)
  • Dato: 11.06.2004
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 50

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 11. juni 2004

Rolf Reikvam

leder

Elsa Skarbøvik

ordfører