Innstilling fra utenrikskomiteen om samarbeidet i NATO i 2003

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 17. juni 2004

Thorbjørn Jagland

leder

Julie Christiansen

ordfører