Samarbeidet i NATO i 2003

St.meld. nr. 34 (2003-2004), Innst. S. nr. 277 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 17.06.2004 Innst. S. nr. 277 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 26.10.2004