Innstilling fra utenrikskomiteen om gjennomføring av europapolitikken

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 7. februar 2007

Olav Akselsen

leder

Erna Solberg

ordfører