Gjennomføring av europapolitikken

St.meld. nr. 23 (2005-2006), Innst. S. nr. 115 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 07.02.2007 Innst. S. nr. 115 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2007