Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 184 (2007-2008)
  • Kildedok: St.prp. nr. 41 (2007-2008)
  • Dato: 08.04.2008
  • Utgiver: Transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 8. april 2008

Per Sandberg

Jenny Klinge

leiar

ordførar