Bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Frei

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.04.2008 Innst. S. nr. 184 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt utvidelse av innkrevingsordningen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) for å finansiere prosjektene på E39 Knutset-Høgset ("Gjemnesaksla") og rv 70 Øygarden-Brunnneset i Møre og Romsdal. Med de forutsetningene som ligger til grunn, er det beregnet at bompengeinnkrevingen må forlenges med om knapt 4 år for å finansiere begge prosjektene. Eksisterende bomordning vil være nedbetalt før sommeren 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 22.04.2008