Innstilling fra utenrikskomiteen om eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2007, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 12. november 2008

Erna Solberg

Øyvind Vaksdal

fung. leder

ordfører