Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Elisabeth Aspaker, Martin Engeset, Peter Skovholt Gitmark, Kari Lise Holmberg og Ivar Kristiansen om en evaluering av rovviltforliket for å få bedre samsvar mellom storsamfunnets, lokalsamfunns og enkeltindividers interesser

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 20. november 2008

Gunnar Kvassheim

Inga Marte Thorkildsen

leder

ordfører