Representantforslag om evaluering av rovviltforliket

Dokument nr. 8:127 (2007-2008), Innst. S. nr. 59 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Kari Lise Holmberg, Martin Engeset, Peter Skovholt Gitmark Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. S. nr. 59 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre - om å be Regjeringen fremme en sak om en evaluering av rovviltforliket fra 2003-2004, for å få bedre samsvar mellom storsamfunnets, lokalsamfunns og enkeltindividers interesser. Forslaget ble støttet av Fremskrittspartiets og Høyres medlemmer, - forslaget ble således ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2008