Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 4. desember 2008

Harald T. Nesvik

Gunn Olsen

leder

ordfører