Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Representantforslag om en bedre svangerskapsomsorg

Dokument nr. 8:106 (2007-2008), Innst. S. nr. 95 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Linda Hofstad Helleland, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. S. nr. 95 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at representantforslag fra Høyre om tiltak for bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden skal vedlegges protokollen. I innstillingen til saken viser regjeringspartiene til at Regjeringen tidlig i 2009 vil legge fram en stortingsmelding som vil omhandle en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, og de finner det mest hensiktsmessig å se behandlingen av forslagene i sammenheng med stortingsmeldingen. På bakgrunn av dette ble forslagene omgjort til oversendelsesforslag og sendt til Regjeringen uten realitetsbehandling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2008