Representantforslag om en bedre svangerskapsomsorg

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Linda Hofstad Helleland, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. S. nr. 95 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at representantforslag fra Høyre om tiltak for bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden skal vedlegges protokollen. I innstillingen til saken viser regjeringspartiene til at Regjeringen tidlig i 2009 vil legge fram en stortingsmelding som vil omhandle en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, og de finner det mest hensiktsmessig å se behandlingen av forslagene i sammenheng med stortingsmeldingen. På bakgrunn av dette ble forslagene omgjort til oversendelsesforslag og sendt til Regjeringen uten realitetsbehandling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2008