Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Ulf Leirstein, Vigdis Giltun, Kåre Fostervold og Arne Sortevik om å få utbedret terskelproblematikken i Ringdals-/Iddefjorden

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 17. februar 2009

Per Sandberg

Beate Heieren Hundhammer

leder

ordfører