Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Dagrun Eriksen, Ola T. Lånke, Line Henriette Holten Hjemdal og Bjørg Tørresdal om et styrket og mer likeverdig kulturskoletilbud over hele landet

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 209 (2008–2009)
  • Kildedok: Dokument nr. 8:61 (2008–2009)
  • Dato: 29.04.2009
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 29. april 2009

Ine Marie Eriksen Søreide

Geir-Ketil Hansen

leder

ordfører