Representantforslag om et styrket og mer likeverdig kulturskoletilbud over hele landet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Dagrun Eriksen, Line Henriette Holten, May-Helen Molvær Grimstad, Ola T. Lånke Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.04.2009 Innst. S. nr. 209 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om kulturskoletilbudet. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2009